Aktuelno

Stručna edukacija za federalne i kantonalne inspektore
03 Oct 2019Federalna uprava za inspekcijske poslove, kao i svake svake godine, organizirala je na Bjelašnici dvodnevnu edukaciju za 130 federalnih i kantonalnih inspektora s predavanjima iz deset odabranih tema neposredno vezanih za njihov rad.
 
To su etika i integritet inspekcijskih službi, „inspektor po mjeri građana“, prava potrošača u BiH i problemi u praksi, nove tehnologije i oblasti mikrobiološke zaštite, uzorkovanje proizvoda i procjena rizika s fokusom na prehrambene proizvode, uzorkovanje - regulativa i prakse, kapaciteti Federalnog zavoda za poljoprivredu - akreditovane metode u primjeni. Među temama su i uloga i značaj standarda i standardizacije u infrastrukturi kvaliteta i usklađivanja BiH regulative s EU regulativom, prevencija korupcije u BiH i praksa prekršajnih sudova po pitanju rješavanja sudskog odlučivanja za izdate prekršaje naloge FUZIP-a.
 
Inspektori će imati priliku diskutirati o situacijama iz prakse s eminentnim stručnjacima, kako bi bilo unaprijeđeno postupanje u inspekcijskom nadzoru i postigla maksimalna učinkovitost rada, a fokus ovogodišnje edukacije je na unapređenju odnosa s građanima kroz koncept dobre uprave, te uspostavljanju efikasnijih praksi uzorkovanja u postupku inspekcijskog nadzora s ciljem daljnjeg jačanja kontrole kvaliteta prehrambenih proizvoda i predmeta opće upotrebe, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.
 
 
 
Utorak,
01. decembar 2020.
VIŠE