Aktuelno

Održana 154. sjednica Vlade Federacije BiH
30 Aug 2018

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o stečaju koji uređuje predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice njihovog otvaranja, reorganizaciju stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj.
 
Stečajni postupak je posebna vrsta građanskog sudskog postupka koji sud provodi radi utvrđivanja da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za otvaranje stečajnog postupka nad određenim subjektima i prikupljanja i unovčavanja cjelokupne imovine stečajnog dužnika s ciljem obezbjeđenja grupnog i srazmjernog namirenja svih povjerilaca.
 
Danas je utvrđen i Nacrt zakona o likvidacijskom postupku, kojim je propisano da se ovaj postupak provodi pred nadležnim sudovima u Federaciji BiH nad pravnom osobom i služi potpunom namirenju svih povjeritelja unovčenjem njegove imovine. Nakon provedene likvidacije i namirenja povjeritelja, preostala imovina pravne osobe dijeli se članovima srazmjerno njihovom sudjelovanju u vlasništvu.
 
Likvidacijski postupak provodi sud koji je prema Zakonu o stečajnom postupku nadležan za vođenje stečajnog postupka. Također, odredbe Zakona o stečaju se primjenjuju i na postupak likvidacije, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
 
Federalna vlada je utvrdila Nacrt zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, koji propisuje način proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoz kvalitetnog i staništu prilagođenog reprodukcionog materijala s ciljem omogućavanja održivog i optimalnog gospodarenja šumskim ekosistemima i njihovog obnavljanja u skladu s načelima zaštite šumskih genetičkih izvora i okoline.
Za razdoblje januar - juni 2018. godine svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili su pozitivan finansijski rezultat od 395 miliona KM, navedeno je u konsolidiranom izvještaju o izvršenju budžeta kojeg je danas razmatrala Vlada FBiH. Posmatrano po nivoima vlasti, ukupan pozitivan rezultat Budžeta FBiH iznosi 47,3 miliona KM, kantona 137,7 miliona KM, općina 136,2 miliona KM i sektora socijalne zaštite (vanbudžetski fondovi) 73,8 miliona KM.
 
Data je i saglasnost na Plan poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za period 2018. - 2020. godina, koji određuje temeljne strateške ciljeve kako bi, realizacijom poslovne aktivnosti, bili postignuti najbolji rezultati u infrastrukturnoj izgradnji, upravljanju i održavanju autoceste i brzih cesta.
 
Odobrena je raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 1.603.738,57 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2017. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i za Federalno ministarstvo zdravstva 481.121,57 KM.
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o realizaciji zaključka od 19.7.2018. godine i zadužila Upravu BH Telecoma d.d. Sarajevo da, u roku od sedam radnih dana, Vladi FBiH i Uredu premijera FBiH dostavi novi sporazum potpisan sa Sindikatom BH Telecoma Sarajevo, koji je u okviru ovlaštenja iz Kolektivnog ugovora, a kojim je prestao da važi Sporazum potpisan 13.6.2018. godine između Uprave BH Telecoma i Sindikata ove kompanije.
 
Po dostavljanju ovog porazuma Vlada FBiH će na prvoj narednoj sjednici staviti van snage Odluku o prestanku važenja odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija i izmijeniti raniji zaključak.
 
Zbog drugih obaveza članova Vlade sjednica je danas prekinuta i bit će nastavljena sljedeće sedmice.
 
 
Srijeda,
22. septembar 2021.
VIŠE