Aktuelno

Podrška infrastrukturnim i projektima elektrifikacije povratničkih naselja u BiH
27 Aug 2018Komisija za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine je, na današnjoj sjednici, usvojila odluku o izboru infrastrukturnih i projekata elektrifikacije povratničkih naselja za šta je osigurano 2.225.000 KM.

Federalni ministar pravde i predsjednik Komisije Mato Jozić kazao je na pres konferenciji da će novac (1.525.000 KM) biti raspoređen za finansiranje ukupno 49 infrastrukturnih projekata, koji će biti realizirani u 27 gradova i općina u BiH. Za 35 projekata elektrifikacije povratničkih naselja u 17 gradova i općina u BiH namijenjeno je 700.000 KM. 

Novac je osiguran na osnovu Sporazuma o udruživanju sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2017. godini. 

Resorna državna ministrica Semiha Borovac naglasila je da se radi o projektima koji zaista podržavaju povratak i provodivost Aneksa VII u BiH.

- Od vremena kad je ovaj mandat Komisije uspostavio suradnju s lokalnim zajednicama imamo odgovoran odnos prema novcu, a i projekti koji dolaze od lokalnih zajednica zaista su pripremljeni i iskazuju stvarne potrebe - naglasila je Borovac. 

Danas je potpisan i Sporazum o udruživanju sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2018. godini, i time je osigurano dodatnih dva miliona i 125.000 KM za infrastrukturne projekte i elektrifikaciju povratničkih naselja.

Tim sporazumom udružena su sredstva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 2 miliona KM, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstva za  izbjeglice i raseljena lica RS 50.000 KM i Brčko Disktrikta 25.000 KM. Uskoro bi trebalo da bude raspisan javni poziv gradovima i općinama u BiH za dostavljanje projektnih prijedloga.
 
Srijeda,
22. septembar 2021.
VIŠE