Aktuelno

Bukvarević s predstavnicima boraca
20 Aug 2018Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odabrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević se, u sjedištu tog ministarstva u Sarajevu, sastao s predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja FBiH koja njeguju tradicije ARBiH, Udruženja maloljetnih boraca, JOB unije veterana Federacije BiH i Udruge zaboravljenih branitelja.
 
Predstavnici Kordinacije boračkih udruženja, Udruženja maloljetnih boraca i JOB unija veterana Federacije BiH suglasili su se s predstavnicima Federalnog ministarstva da je neophodno donošenje Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, koji je realan i provediv.
 
Udruga zaboravljenih branitelja ostala je pri zahtjevu da usvajanje Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je usaglasila Zajednička komisija na sjednici održanoj 30. jula. 
 
Prijedlog koji su podržali svi predstavnici boraca, koji je usaglašen na sastanku, jeste da bude formiran Fond za borce koji bi bio punjen na osnovu Zakona o igrama na sreću, kao i od neutrošenih sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida, kantona i općina.
 
Naredni sastanak s predstavnicima boraca planiran je za sljedeću sedmicu, saopćeno je iz Kabineta ministra Bukvarevića. 
 
Srijeda,
22. septembar 2021.
VIŠE