Aktuelno

Traženje najboljeg rješenja za GIKIL
20 Aug 2018Pitanja zaštite okoliša i budućeg postupanja kantonalnih i federalnih institucija, a povodom posljednjih događaja u i oko Global Ispat Koksne Industrije (GIKIL) Lukavac, bila su tema sastanka federalne ministrice okoliša i turizma Edite Đapo i premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića.
 
Ministrica Đapo je naglasila da je GIKIL-u još u januaru 2017. godine istekla okolinska dozvola, te da se ova kompanija sve vrijeme u pogledu pitanja i postupaka zaštite okolice ponašala krajnje bahato i nedisciplinovano.
 
 - GIKIL ne zadovoljava ni minimum minimuma za izdavanje nove okolinske dozvole - rekla je ministrica Đapo.
 
Iako nema direktne vlasničke ingerencije, Vlada Tuzlanskog kantona, svjesna kompleksnosti situacije, nastoji iznaći najbolje rješenje.
 
 - Glavni razlog za ovu situaciju je trenutna Uprava u GIKIL-u koja sprječava Vladu Tuzlanskog kantona da putem svoje kompanije KHK Lukavac preuzme upravljačke strukture u GIKIL-u - rekao je premijer Suljkanović, ističući da se određeni koraci provode i na ovom planu.
 
Odustajanjem GSHL-a (KHK i GSHL su osnivači GIKIL-a) od pokrenutog arbitražnog postupka, kako je dodao, stvoreni su preduslovi da pravosudne institucije okončaju sporu za rješavanje vlasničke strukture u GIKIL-u, a što je bilo zakočeno prethodno pokrenutim postupkom arbitraže.
 
 - Eventualno preuzimanje upravljačkih struktura u GIKIL-u omogućilo bi i poduzimanje konkretnih koraka ka stabilizaciji stanja u ovom privrednom subjektu - zaključio je Suljkanović.
 
Dodao je da Vladi nije u cilju zatvaranje ovog privrednog subjekta, ali njegovo poslovanje i društvena odgovornost moraju biti dovedeni u red.
 
Kako je rečeno, problem GIKIL-a nije samo zaštita okoliša. GIKIL je kompleksan slučaj, posebno ako imamo u vidu da osim 1.000 radnika u ovom privrednom subjektu, kao i da njegovo poslovanje obezbjeđuje oko 30 posto saobraćaja za Željeznice Federacije BiH, te čini tri posto BDP-a Bosne i Hercegovine. Zatvaranje GIKIL-a bi imalo nesagledive posljedice sa aspekta gubitka ugovora s dobavljačima i kupcima, kao i nemogućnosti kasnijeg ponovnog povratka na tržište.
 
Na kraju sastanka, kojem su prisustvovale i federalna inspektorica za zaštitu okoliša Maida Bešlagić i stručna savjetnica u Federalnom ministarstvu Suada Numić, dogovoreno je da što skorije bude upriličen sastanak s federalnim premijerom Fadilom Novalićem, kako bi bile sagledane mogućnosti i pravci budućeg djelovanja.
 
Srijeda,
22. septembar 2021.
VIŠE