Aktuelno

Press-konferencija nakon 115. sjednice Vlade FBiH
09 Aug 2017

Povećanje svih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine za deset posto i izmjene važećeg Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranja narušili bi stabilnost penzionog fonda, a prijedlozi nisu provodivi zbog nedostatka novca u budžetu, rečeno je nakon današnje sjednice Vlade FBiH, koja je razmatrala informaciju o finansijskom stanju u Federalnom zavodu PIO.
 
Zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je, na press-konferenciji održanoj nakon 115. sjednice Vlade FBiH u Sarajevu, rekao da su ovo prioriteti Vlade, ali da sada nema mogućnosti za realizaciju.
 
- Prema podacima Federalnog zavoda PIO, nije moguće povećati ove penzije. Vlada je zaključila da će kroz novi zakon razmotriti mogućnosti rješenja kojim bi za deset posto bile povećane penzije ostvarene do 1998. godine, a penzije ostvarene od 1998. do 2007. godine, kao i ostale, u skladu s finansijskim mogućnostima FBiH - rekao je Drljača.
 
U vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u FBiH, a koje bi omogućile da više od 30.000 osoba ostvari pravo na penzionisanje, rekao je da bi značajno uzdrmale stabilnost penzionog fonda i stabinost isplata.
 
Ove izmjene je usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH, na prijedlog Kluba Socijaldemokratske partije. Drljača je najavio da će Vlada FBiH tražiti provjeru procedure kod predlaganja.
 
Direktor Federalnog zavoda PIO Zijad Krnjić je kazao da povećanje penzija i uvođenje novih 25.000 i više penzionera u sistem nisu mogući. Osim što za to nema sredstava, rekao je da bi najniža penzija bila povećana za 30-ak KM, a najviša za znatno veću cifru.
 
Za uvođenje penzionera iz 2015. i 2016. godine tvrdi da je potrebno oko 130 miliona KM godišnje.
 
Broj penzionera u 2017. godini je 409.355, a da bi bila osigurana redovnost isplate penzija Federalni zavod PIO se zadužio kod komercijalnih banaka 74 miliona KM, te koristi pozajmicu od BH Pošte od 41 milion KM.
 
Ministar Drljača je potvrdio da sredstva od klirinškog duga još uvijek nisu dospjela Federaciji i da joj pripada 58 posto od ukupnog iznosa od 125 miliona dolara.
 
- Naša ideja je da dobar dio tih sredstava ide na stabilizaciju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a prestali dio na druge socijalne mjere i aktivnosti - kazao je Drljača.
 
Na taj način, dodaje, dio novca bi bio usmjeren na zaštitu socijalnih kategorija, što je jedna od prioritetnih aktivnosti u narednom periodu.
 
Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović je na današnjoj press-konferenciji  u Sarajevu rekao da su pripadnici ove uprave tokom pojačanog inspekcijskog nadzora od 20. marta do 23. jula u Federaciji zatekli 285 radnika „nacrno“, a do kraja godine vršit će nadzore kod onih subjekata koji su u kratkom periodu prijavljivali i odjavljivali zaposlene.
 
- Formirani su muiltidisciplinarni timovi, što pokazuje da mehanizam koordinacije, kada je riječ o inspekcijskim organima, funkcioniše - rekao je Ajdinović.
 
Poseban fokus bio je na registriranim djelatnostima, izdavanju fisikalnih računa, gdje su doprinos dali kantonalni inspektori rada. Kontrolisano je 5.298 subjekata i 5.305 zaposlenika.
 
- Osim toga, aktivnosti su bile usmjerene na kontrolu Uredbe o poticanju zapošljavanja u FBiH, pri čemu je kontrolisano više od 210 subjekata. To je pokazalo da imamo odličnu disciplinu kod subjekata koji su primili sredstva Vlade Federacije za poticaj zapošljavanju. Samo smo kod dva subjekta u USK i HNK zatekli kršenje ove uredbe, jer je zatečeno više osoba od propisanog broja prema Uredbi. Za to im je izrečena propisana kazna u iznosu od 10.000 KM - istaknuo je Ajdinović.
 
Ovi rezultati inspekcijske kontrole predstavljeni su na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH.
 
Zakonodavni i pravni okvir inspekcija, kako je rečeno, poboljšat će Akcioni plan za borbu protiv sive ekonomije, čije se usvajanje uskoro očekuje.
 
Ajdinović je potvrdio da se u oblasti tržišne inspekcije prate dešavanja koja su vezana za Agrokor.
 
- Vidjet ćemo kako ćemo u skladu sa svojim nadležnostima djelovati, te ćemo poduzeti aktivnosti onako kako situacija bude zahtijevala  - dodao je Ajdinović.
 
Srijeda,
22. septembar 2021.
VIŠE