Aktuelno

Saopćenje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
24 Jul 2017Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom saopćila je da je zaprimila rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu o preuzimanju  gotovog novca u ukupnom iznosu od 105.000 eura koje je već u ranijem periodu bilo privremeno oduzeto na osnovu naredbe Kantonalnog suda.

Novac koji je ranije u istražnom postupku oduzet Hasanu Šepi, u predmetu Bosnalijek, koji je bio deponovan u Kantonalnom sudu u Sarajevu je predan na upravljanje Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom do konačne odluke na dalje postupanje, u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u FBiH, saopćeno je iz ove agencije. 
 
Četvrtak,
13. august 2020.
VIŠE