Aktuelno

Press-konferencija nakon tematske sjednice Vlade FBiH
21 Jul 2017

Vatrogasac mora doći na svako mjesto  požara da bi on bio u potpunosti ugašen, bez obzira na djelovanje iz zraka, poručeno je nakon današnje tematske sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je zadužila Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ) da kontinuirano prati stanje izazvano požarima.
 
Direktor FUCZ-a Fahrudin Solak je govoreći o  požarima, kojih je najviše na području Hercegovačko-neretvanskog  i Zapadnohercegovačkog kantona, istaknuo da je uglavnom opožareno nisko rastinje i trava i da je do sada samo Općina Jablanica proglasila stanje prirodne nesreće, zbog velikog požara u mjesnim zajednicama Doljani i Jablanica II.  
 
Rekao je da je konfiguracija terena u BiH takva da je svako gašenje požara otežano zbog planinskih krševa i visokih terena, ali da uspijevaju zahvaljujući saradnji civilne zaštite sa Oružanim snagama i Ministarstvom odbrane BiH.
 
Tvrdi da je na području Čvrsnice 70 posto požara ugašeno, a da je ostatak pod kontrolom.
 
- Vatrogasci uspješno gase požare i prate stanje na terenima - istakao je Solak.
 
Vlada FBiH će svim naporima podržati FUCZ, a zapovjednica Štaba civilne zaštite FBiH, zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica finansija Jelka Milićević je kazala da postoji puna saradnja između Štaba civilne zaštite, Vlade FBiH i FUCZ-a.
 
- Mi smo ti koji analiziramo opremljenost jedinica kojima osiguravamo sredstva. Finansijska sredstva se vode na posebnom računu u trezoru Federacije BiH i strogo se namjenski troše. Trenutno imamo više od 21 milion KM neraspoređeniih sradstava i u svakom momentu možemo finansijski djelovati - rekla je Milićević.
 
Kazala je da nije zadovoljna tehničkom opremljenošću u kantonima i općinama, a da sredstva koja se dijele između Federacije, kantona i općina nisu dovoljna.
 
- Danas smo na Vladi rekli da smo, kada se pojave požari, puni analiza i zaključaka, ali moramo taj dio pripremati kada nemamo požara - naglasila je Milićević.
 
Vlada Federacije BiH danas je na tematskoj sjednici usvojila informaciju o stanju na požarištima i poduzetim aktivnostima na području Federacije BiH i zadužila FUCZ da kontinuirano prati stanje ugroženosti ljudi i materijalnih dobara izazvano požarima na otvorenom prostoru i blagovremeno preduzima potrebne mjere na smanjenju požarne opasnosti i rizika od požara na području FBiH.
 
Ova uprava je, također, zadužena da sve svoje raspoložive ljudske i materijalne resurse stavi na raspolaganje i pruža pomoć u gašenju požara na ugroženim područjima.
 
Ponedjeljak,
10. august 2020.
VIŠE