Aktuelno

Brže do okolinskih dozvola
19 Jul 2017


 
Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo danas je u Sarajevu na sastanku s predstavnicima nevladinih organizacija iz oblasti okoliša, predstavnicima UNEP-a i ambasada SAD-a i Švicarske razgovarala o realizaciji zaključaka s tematske sjednice o zagađenosti zraka, koja je održana u Federalnom parlamentu.

Ministrica Đapo je predočila i nova zakonska rješenja koja se tiču zaštite okoliša, upravljanja otpadom i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Namjera je, kako je dodala, da se putem ovih predloženih zakona uredi sektor okoliša, poboljša njegovo stanje i energetska efikasnost.

Đapo je kazala da je u pripremi Zakon o zaštiti okoliša u kojem će se posebna pažnja posvetiti sistemu okolinskih dozvola kako bi se poboljšala njihova efikasnost. Jedna od novina u tom zakonskom rješenju je da će doći do olakšavanja i skraćivanja procedure izdavanja okolinskih dozvola sa sadašnjih 120 na 60 dana. Predstavnici nevladinog sektora su podržali skraćivanje tih procedura naglasivši pritom da to ne smije biti na uštrb kvaliteta.  

Ministrica je dodala da je za iduću godinu planiran novi zakon o zraku i odgovarajući podzakonski dokumenti koji će biti usklađeni s direktivama koje važe u zemljama EU. U Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u toku je i izrada tri pravilnika od kojih se dva odnose na zrak, a jedan na pogone i postrojenja. Predstavnici javnosti će biti upoznati i pozvani da daju komentare, koji će biti od velike koristi za resorno ministarstvo.

Predstavnici NVO iz Tuzle iznijeli su ekološke probleme s kojima se susreću u Tuzlanskom kantonu, posebno ističući problem šljačišta, kako zatvorenog, tako i postojećeg odlagališta pepela iz Termoelektrane. Ministrica je istakla da će poduzeti potrebne aktivnosti u cilju zaštite zdravlja građana i rješavanja ovog problema.

U Sarajevu, Tuzli, Lukavcu, Kaknju i Zenici planirano je da instaliranje senzora tokom dva do tri mjeseca u zimskom periodu i mjerenje zagađenosti zraka, a preuzeti uzorci će biti analizirani i predočeni u studiji. Ovaj projekat podržat će ambasade SAD-a i Švicarske.

U Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u februaru je održan prvi sastanak s predstavnicima nevladinog sektora i međunarodne zajednice posvećen problematici zaštite okoliša, a nakon današnjeg sastanka u narednom periodu planirani su sastanci predstavnika javnog i nevladinog sektora, međunarode zajednice, kao i privatnog sektora.  
 
Ponedjeljak,
10. august 2020.
VIŠE