Aktuelno

Uvesti jedinstvena prava za porodilje
19 Jul 2017Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti raznih nivoa i nevladinog sektora dogovorili su danas u Sarajevu zaključke koji bi trebalo da poprave postojeće stanje i doprinesu izjednačavanju prava porodilja po osnovu visine naknada na području FBiH. Na istom tragu je donošenje i novog zakonskog rješenja koji priprema resorno federalno ministarstvo.
 
Na skupu je, između ostalog, istaknuta potreba za jedinstvenim zakonskim rješenjima koja će osigurati adekvatne pravne mehanizme zaštite i podrške ženama na području FBiH i usvajanjem novog zakona o podršci porodici s djecom na federalnom nivou koji bi na načelima socijalne pravičnosti trebalo da uredi oblast ostvarivanja osnovnih prava iz te oblasti (dječiji dodatak i novčana pomoć nezaposlenim porodiljama).
 
Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača kazao je novinarima da je materijalna sigurnost obitelji i socijalna pravičnost važna kako za budućnost građana tako i države, te da je suština osigurati minimum tih prava koja mogu ostvariti sve porodilje.
 
- Svaki kanton nije isto ekonomski jak, ne limitiramo one koji su jači da daju i veća prava. Suština je osigurati minimum prava koja mogu svi ostvariti - naglasio je.
Kako je kazao, početkom septembra trebalo bi  Vlada FBiH da razmatra radnu verziju teksta zakona, nakon čega će biti upućen u parlamentarnu proceduru i omogućena javna rasprava.
                                            
- Radi se o reformskom sveobuhvatnom zakonu za koji je zaista potrebna podrška svih segmenata. Očekujem najjaču moguću podršku - istaknuo je i pojasnio da je cilj uspostaviti jedinstvena pravila i kriterije.
Potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović istaknula je pozitivnu atmosferu i raspoloženje federalnih i kantonalnih nosilaca vlasti na skupu te izrazila nadu da će zaključci i biti realizirani u dogledno vrijeme.
 
Skup pod  nazivom „Modaliteti rješavanja socijalnog statusa rodilja i isplate dječijeg doplatka u FBiH“ organizirala je potpredsjednica FBiH, a suorganizirali čelnici Federalnog parlamenta i resorno federalno ministarstvo.
 
Ponedjeljak,
10. august 2020.
VIŠE