Aktuelno

Održana 110. sjednica Vlade Federacije BiH
07 Jul 2017

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 110. sjednici, koja je održana u Sarajevu, jednoglasno utvrdila Prijedlog zakona o šumama. Oba doma Parlamenta Federacije BiH ranije su usvojila Nacrt ovog zakona, zaduživši Vladu FBiH kao predlagača da provede javnu raspravu u trajanju od 90 dana. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je organiziralo javnu raspravu u svim kantonima i sastanke s predstavnicima Saveza općina i gradova Federacije BiH kao i ostalih zainteresiranih strana.
 
Tekst Nacrta zakona je također bio dostupan na web stranici ovog ministarstva za dostavljanje komentara i mišljenja.        
 
Kako prema zvaničnim podacima, šume i šumska zemljišta zauzimaju 58 posto površine Federacije BiH, od čega je 81,8 posto u državnom i 18,2 posto u privatnom vlasništvu, utvrđivanjem Prijedloga zakona o šumama Vlada FBiH je iskazala spremnost da na nivou Federacije BiH stvori ključne pretpostavke za unapređenje stanja i rješavanje nagomilanih problema u sektoru šumarstva. Problemi zbog višegodišnjeg pravnog vakuuma u sektoru šumarstva su  bespravna sječa i zauzimanje državnog šumskog zemljišta, pojava biljnih bolesti koje ugrožavaju stabilnost šuma, te otežana uspostava prava služnosti i zakupa na šumskom zemljištu.
 
Da bi bila spriječena daljnja degradacija šuma u Federaciji BiH Prijedlogom zakona o šumama, koji je izrađen uz uvažavanje principa šumarske nauke i struke, osigurava se efikasno i efektivno gazdovanje šumama i adekvatan nadzor i čuvanje šuma u FBiH. Zakonom je definirano da su šume i šumska zemljišta dobro od općeg interesa koje, kao prirodno dobro, uživa  posebnu brigu i zaštitu Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave. 
 
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, prihvatila Prijedlog Akcionog plana za implementaciju SBA principa (Small Business Act for Europe) za Federaciju BiH za period 2017. - 2018. godina kojim se definira okvir politika podrške malim i srednjim preduzećima  koje države trebaju donositi i razvijati kako bi bilo poboljšano poduzetničko okruženje i povećana njihova konkurentnost.
 
Danas je utvrđen javni interes Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2017. godinu i data saglasnost na Plan poslovanja Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije za 2017. godinu.
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o aktivnostima koje je neophodno poduzeti s ciljem prestanka rada Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, informaciju o stanju u oblasti turizma u Federaciji BiH nakon presude Ustavnog suda Federacije BiH iz 2014. godine i o neriješenim zahtjevima po modelu ruralnog razvoja-kapitalna ulaganja i investicije iz 2012. godine.  
 
Ponedjeljak,
10. august 2020.
VIŠE