Aktuelno

Saopćenje Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
14 Nov 2007

Sedma sjednica Koordinacijskog tijela za provođenje i praćenje obrazovne reforme i četvrta sjednica Vijeća za usklađivanje udžbeničke politike, kojima je predsjedavala federalna ministrica obrazovanja i nauke Meliha Alić, održane su 13. 11. 2007. godine u Livnu.

Na dnevnom redu sjednica bila su aktuelna pitanja iz oblasti obrazovne reforme-Tretiranje predmeta vjeronauka u nastavi, Informacija o radu stručnih komisija iz oblasti devetogodišnjeg obrazovanja, Informacija o načinu funkcionisanja “dvije škole pod istim krovom”, te izvještaj o radu Vijeća za usklađivanje udžbeničke politike i dogovor o zajedničkim aktivnostima na realizaciji projekta obezbjeđivanja besplatnih udžbenika za osnovce u Federaciji BiH.

U radu sjednice učestvovali su kantonalni ministri obrazovanja i nauke, predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, vjerskih zajednica i OSCE-a.

Direktor Katehetskog ureda u Mostaru Ante Pavlović iznio je stav vjerskih zajednica o tretiranju predmeta vjeronauka u nastavi istakavši da vjerski odgoj pripada integralnom odgoju, da mu se mora dati adekvatno mjesto u obrazovnom sistemu, te da se treba zalagati za evropski konfesionalni vjeronauk, koji počiva na poštivanju pluralizma.

Marko Nedić, koordinator Stručne komisije za nastavne planove, istakao je da se vjeronauka u nastavi tretira kao predmet sa mogućnošću izbora i da je potrebno ponuditi alternativni predmet učenicima koji ne pohađaju časove vjeronauke.

U okviru tačke koja je bila posvećena radu stručnih komisija iz oblasti devetogodišnjeg obrazovanja usvojen je okvirni nastavni plan za peti razred devetogodišnje škole.

Predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Nadija Bandić, savjetnica za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i Mate Živković, šef Odsjeka za predškolsko i osnovno obrazovanje prezentirali su način funkcionisanja “dvije škole pod istim krovom”, te istakli stav Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke da prvi korak u eliminisanju podjela u ovim školama, treba biti njihovo administrativno-pravno objedinjavanje.

Federalna ministrica obrazovanja i nauke objedinila je zaključke koji su doneseni na sjednici, istakavši da će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke formirati stručnu komisiju koja će uraditi nastavni plan za predmet koji će biti alterantiva učenicima koji ne pohađaju nastavu vjeronauke, te da kantonalna ministarstva, u skladu sa svojim nadležnostima, mogu regulisati pitanje broja sati vjeronauke u nastavi.

Također je istakla da će Ministarstvo i dalje davati doprinos približavanju i integraciji administrativnih funkcija u “dvije škole pod istim krovom» - stoji u Saopćenju za javnost Federalnog ministarstva obrazovanja I nauke.

 
Subota,
15. august 2020.
VIŠE