Arhiva

SAOPĆENJA / PRIOPĆENJA UREDA VLADE FBIH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

2008. godina


03.11. Edukacija kandidata za turističke vodiče
04.11. Neovlašten upad na internet stranicu Federalnog ministarstva zdravstva
04.11. Radivojević: Ima prostora za korekciju cijena kruha
05.11. Branković razgovarao s norveškim izaslanstvom
06.11. Cijeli prostor BiH učiniti energetski pouzdanim
07.11. Premijer Branković sa predstavnicima Islamske banke za razvoj iz Džede
07.11. Saopćenje Federalne uprave za inspekcijske poslove
09.11. Uspjeh Međunarodne konferencije u Bihaću
11.11. O stanju u «Natron-Hayatu »d.o.o. Maglaj
12.11. Premijer Branković prihvatio inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH
13.11. Saradnja na novim projektima
13.11. Branković i Bevanda s izaslanstvom MMF-a
14.11. O primjeni informacionih tehnologija u radu institucija Federacije BiH
14.11. Premijer Branković sa novim šefom misije OSCE-a u BiH
19.11. Ministar Herceg otvorio Poslovno-hotelski centar "Metalurg City Center" i Hotel "Dubrovnik".
20.11. 25. novembar/studeni - neradni dan
20.11. Turski ministar zdravstva u posjeti BiH
21.11. Branković sa turskim ministrom zdravstva
21.11. Pismo Sindikata BiH premijeru Brankoviću
24.11. Branković sa zamjenikom generalnog direktora MMF-a
24.11. Podrška iz Vlade FBiH Savezu za sport i rekreaciju invalida
27.11. "Giljotina propisa” za bolje poslovno okruženje
27.11. Podrška stvaranju boljih uvjeta za zaposlenike srednjeg obrazovanja u FBiH
27.11. Premijer Federacije BiH sa načelnicima opština Drvar i Bosansko Grahovo
28.11. UO Federalnog zavoda PiO/MiO pred izazovom reformi
28.11. Branković s organizatorima Bajramskog turnira

 

Četvrtak,
21. novembar 2019.
VIŠE