SARAJEVO, 27.MAJA(FENA)

-Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu nije mogla ići sa izmjenom člana Zakona o PIO koji regulira usklađivanje rasta penzija s rastom plaća.

"Nismo postigli odgovarajuće saglasnosti o tom pitanju, ali ga nismo skinuli s dnevnog reda. Nastavit ćemo raspravu o tome i tražiti rješenja kako obezbijediti barem djelomično usklađivanje rasta penzija s rastom plaća", kazao je na današnjoj press- konferenciji nakon sjednice resorni federalni ministar Radovan Vignjević.

On je kazao da je Vlada FBiH danas utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO, a jednom od predloženih dopuna se precizira da se doprinosi za PIO smatraju uplaćenim u slučaju kad nosilac osiguranja s obveznikom uplate doprinosa zaključi Sporazum o izmirenju duga po osnovu dospjelih a neuplaćenih obaveza.

"Takvim rješenjem omogućeno je uvezivanje staža radnicima odmah po zaključivanju Sporazuma o uplati dospjelih a neuplaćenih doprinosa za PIO i ostvarivanje drugih prava iz tog osiguranja", kazao je ministar Vignjević.

Za osiguranike kojima za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaju najviše tri godine penzijskog staža omogućen je dokup staža. Istovremeno je predloženo da se za pet godina produži rok za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju i omogućeno sticanje prava na starosnu penziju s navršenih 63 godine starosti i 20 godina penzijskog staža. Visinu sredstava za dokup staža utvrđivat će organi penzijsko-invalidskog osiguranja.

Kroz Nacrt zakona su predloženi i uvjeti za prijevremenu penziju. Ako to prođe u parlamentarnoj proceduri osiguranici muškarci bi pravo na prijevremenu penziju mogli steći sa 60 godina života i 35 godina staža, a žene s 55 godina života i 35 godina staža.

On je istaknuo da je Vlada FBiH danas utvrdila i Nacrt Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba kojom se definira ko se smatra nezaposlenom osobom.

"U FBiH se oko 310.000 osoba vodi kao nezaposlenih, ali je mnogo manji broj onih koji su stvarno bez posla. Zadržat ćemo evidenciju nezaposlenih osoba, ali ćemo posebno definirati one osobe koje se, po ovom zakonu smatraju nezaposlenima i imaju pravu na određenu socijalnu podršku", kazao je ministar Vignjević.
***

SARAJEVO, 27. MAJA (FENA )

- Vlada FBiH danas je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Transfera za poljoprivredu” u iznosu od 23 miliona KM namijenjenih poticajima agraru.

"Od ovog iznosa je namireno 5.503.387,77 KM obveza prenesenih iz 2003. godine. Od preostalog iznosa (17.496.612,23 KM), najviše je namijenjeno kao potpora stočarstvu - 9,3 miliona KM", kazao jer na press-konferenciji nakon sjednice Vlade FBiH resorni ministar Marinko Božić.

On je istaknuo da će voćarima i vinogradarima, u vidu poticaja, pripasti 3,1 milion, a povrtlarima 2,4 mliona KM.

"Za subvencioniranje kamata, projekte, nove tehnologije i participaciju namijenjeno je 735.000 KM, a zaštiti zdravlja bilja i životinja, sukladno zakonskim obavezama, 379.000 KM", kazao je ministar Božić.

Prošle godine je kroz poticaje poljoprivredi iz federalnog proračuna bilo izdvojeno 12 miliona KM.