Aktuelno

Konstituirajuća sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij FBiH
04 May 2015

Na konstituirajućoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij Federacije BiH koja je održana danas u Sarajevu predstavnici Vlade FBiH, Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženja poslodavaca FBiH razgovarali su o zakonskim rješenjima koja će morati razmatrati u narednom periodu radi provođenja ekonomskih reformi.

Federalni premijer Fadil Novalić istakao je da ESV smatra prvim korakom u provođenju zacrtanih ekonomskih reformi, te da će delegacija Vlade biti redovna i aktivna na svim sjednicama.

Dodao je da se ekonomski problemi koje je identificirala Vlada na čijem je čelu u 60 do 70 posto slučajeva podudaraju s problemima koje navode MMF, Svjetska banka i Evropska unija i da je neophodno shvatiti da ih nekako moramo rješavati.

Novalić je rekao da će Vlada FBiH u radu ESV-a biti konstruktivan partner koji neće samo čekati da se usaglase druga dva partnera, ali da će prihvatati konstruktivna rješenja bez obzira na to da li dolaze od predstavnika sindikata ili poslodavaca.

Predsjednik UPFBiH Safudin Čengić izjavio je da bi u naredna dva mjeseca trebalo usaglasiti tekstove seta zakona iz oblasti radno-pravnog zakonodavstva, odnosno Zakona o radu, Zakona o privrednim društvima, Zakona o registraciji poslovnih subjekata, Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, kao i Zakona o uvezivanju radnog staža.

Predsjednik SSSBiH Ismet Bajramović dodao je da ESV mora razmatrati i novi zakon o stečaju, zakon o štrajku, a posebno zakon o socijalnoj sigurnosti koji je ključan za one koji su bez posla ili one koji ga u budućnosti izgube.

Iz rasprave koja je vođena na sjednici bilo je vidljivo da će kamen spoticanja predstavljati novi zakon o radu zbog oprečnih stavova predstavnika sindikata i poslodavaca, posebno oko ukidanja kolektivnih ugovora, dok su predstavnici Vlade FBiH naglašavali neophodnost reformi zbog ekonomskog napretka, ali i uslovljavanja međunarodnih institucija.

Ministrica finansija FBiH Jelka Miličević kazala je da "moramo pokazati dobru volju prema MMF-u jer puno alternative nemamo".

Zaključeno je da u narednih petnaestak dana bude održana sjednica Kolegija ESV-a na kojoj bi trebao biti uobličen program rada Vijeća u narednom periodu.

Na konstituirajućoj sjednici predstavljena je delegacija Vlade FBiH u ESV-u koju, osim premijera Novalića, čine ministar rada i socijalne politike Milan Mandilović, ministrica finansija Jelka Milićević, ministar energije, rudarstva i industrije Reuf Bajrović, ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić, te ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić.

U delegaciji SSSBiH su predsjednik Ismet Bajramović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Salih Kruščica, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Selvedin Šatorović, predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala BiH Kata Iveljić, predsjednik Sindikata HT-a Mostar Pero Obad, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić i Fikret Alić iz Sindikata BH Telekoma.

Delegaciju UPFBiH čine predsjednik Safudin Čengić, direktor UPFBiH Mladen Pandurević, Predrag Čović iz kompanije Kapis, Mirsa Tuce iz Mittal Steela, direktor Udruženja poslodavaca komunalne privrede FBiH Selim Babić, direktor Bihaćke pivovare Edin Ibrahimpašić i direktor Sarajevskog kiseljaka Tomislav Slišković.

 
Četvrtak,
25. april 2019.
ARHIVA